Bądź zadowolony i usatysfakcjonowany!

2 lipca 2018

Żyjemy w konsumenckim społeczeństwie, które nieustannie pcha nas w jego ślady. A jednak, myślę że dom, samochód, czy najnowszy model smartfona nie zaspokoi naszych najgłębszych potrzeb...nawet jeśli posiadanie tych rzeczy jest przyjemne. Chcemy wierzyć, że szczęście leży w tym co posiadamy...  

Jednak nasze serca pragną czegoś o wiele więcej, czegoś o wiele bardziej wzniosłego... Jezusa. Tylko On może zaspokoić nasze potrzeby. W Jezusie Chrystusie jesteśmy spełnieni! Kolosan 2,10  

Apostoł Paweł tak pisze: "...nauczyłem się cieszyć tym, co jest". (Filipian 4,11) w innym tłumaczeniu "nauczyłem się być zadowolony, czy mam dużo, czy mało, niezależnie od okoliczności” Innymi słowy, Paweł wiedział jak być zadowolonym i szczęśliwym niezależnie w jakiej sytuacji się znalazł. Nie tęsknił za tym czego jeszcze nie ma czy mógłby mieć.  

Czy potrafisz być zadowolony nawet z tego co już masz? Biblia mówi też w liście do Hebrajczyków 13,5: "Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał: "Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę".  

Bóg cię nigdy nie opuści. Tylko On zaspokoi każdą twoją potrzebę, teraz i zawsze!  

Dziękuję, że żyjesz

Powrót do archiwum...