5 sposobów na „reset”

20 września 2021

Nasze życie przypomina czasem urządzenia elektroniczne, które muszą zostać na nowo uruchomione, by mogły podjąć dalszą pracę. Czasem wystarczy po prostu zamknąć otwarte pliki i na nowo je otworzyć, by urządzenie zaczęło działać prawidłowo. Najczęściej jednak, jak sam wiesz, trzeba wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie, co jest znacznie dłuższym procesem.

W naszym życiu również potrzebujemy czasu na „restart”.

Oto 5 sposobów jak to uczynić...

1. Dobrze jest regularnie zatrzymać się w ciągu dnia, choćby na minutę, by pomyśleć o Panu i odczuć Jego pełną pokoju obecność.

2. Dobrze jest przeznaczyć jedną godzinę na modlitwę. Jezus zapytał swoich uczniów: „Nie mogliście czuwać ze Mną nawet godziny?” (Ewangelia Mateusza 26,40)

3. Dobrze jest przeznaczyć dla Boga jeden dzień w tygodniu. Sam Bóg po dokonaniu dzieła stworzenia, jeden dzień poświęcił na odpoczynek. Choć jest Bogiem Wszechmogącym, to siódmego dnia odpoczywał.

4. Dobrze jest, od czasu do czasu, zaplanować tydzień na modlitwę, post i szukanie Boga. Bóg w czasie tygodnia może rozwiązać wiele problemów!

5. Dobrze jest, kilka razy w ciągu naszego życia, zaplanować miesiąc, by szukać Bożego oblicza. To może być 30 lub 40 dni... Jezus, przed rozpoczęciem swojej służby, odszedł na pustynię, by pościć i modlić się. Mojżesz pozostał na gorze Synaj przez 40 dni i 40 nocy... wielu innych Bożych mężów w Biblii przeznaczyło pewien czas na szukanie Jego oblicza zanim doświadczyli poważnego przełomu w swoim życiu.

To właśnie w czasie takiego „resetu” w moim życiu, Bóg podsunął mi pomysł „Cudów Każdego Dnia”. Obecnie ta służba jest błogosławieństwem dla wielu ludzi, w tym i ciebie! Nie zapominaj, ty również potrzebujesz regularnego „resetu”. Chciałbym postawić przed tobą wyzwanie... zaplanuj dzisiaj czas kiedy będziesz mógł odpocząć w Bożej obecności!

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...