6 obietnic, że to Bóg sprawuje kontrolę

9 marca 2022

Znasz teorię efektu motyla? Zgodnie z nią drobne, niezauważalne zdarzenie może wywołać dramatyczne skutki w zupełnie innym miejscu. Na przykład trzepot skrzydeł owada w Afryce Zachodniej potrafi doprowadzić do huraganu na Florydzie.

Czy rzeczywiście skazani jesteśmy na całkowitą losowość, przypadkowość, chaos? Czy mielibyśmy być ofiarami jakiegoś owada?
Zgodzisz się, że takie spojrzenie na życie nie przynosi pociechy.
Pociechę, znajdziesz w Bożych obietnicach, zapewniających, że to On trzyma wszystko w swoim ręku i panuje nad całym twoim życiem.
On jest Bogiem wszechmocnym, On stworzył ciebie i cały ten wszechświat i nic nie wymyka Mu się spod kontroli. To niesamowita ulga i pocieszenie w każdej trudnej sytuacji, niezależnie od jej skali, bo On trzyma cię i dzisiaj mocno w swoim ręku.

Niech te obietnice będą dla ciebie pociechą:
„Nasz Bóg jest w niebie – i czyni to, czego pragnie!” (Ps 115,3).
„Ja jestem Bogiem… i nie znajdzie się nikt, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Kiedy coś czynię – kto to odmieni?” (Iz 43,13).
„W Nim otrzymaliśmy dziedzictwo… zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli” (Ef 1,11).
„Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał?” (Lm 3,37).
„Ja jestem Bogiem… od początku ogłaszam to, co się jeszcze nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje, i spełniam każde moje pragnienie” (Iz 46,10).
„Bóg ukaże cały swój majestat jako wspaniały i jedyny Władca – Król królów i Pan panów” (1 Tm 6,15).

Motyl porusza skrzydełkami, ale tylko za przyzwoleniem Boga ich trzepot może wywołać huragan.
Błogosławionego dnia.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...