7 wskazówek do „usprawnienia” łączności z Bogiem

4 grudnia 2020

Czy życie chrześcijanina może w jakiś sposób przypominać nowoczesne technologie? To ciekawe pytanie i uważam, że między wiarą a światem zaawansowanych technologii można znaleźć wiele podobieństw. Modlę się, by ten cykl rozmyślań był dla ciebie błogosławieństwem i pomocą!:)

Próbowałeś kiedyś ściągnąć pliki zajmujące kilkaset czy nawet kilkadziesiąt megabajtów? W zależności od szybkości twojego łącza, możesz otrzymać informację, że pobieranie zajmie kilka godzin a nawet dni. Jeśli masz szybkie łącze, pobranie potrwa zaledwie kilka minut. Różnica jest ogromna, prawda? Podobnie niektórzy chrześcijanie wydają się mieć znacznie lepsze połączenie z Bogiem niż inni, zauważyłeś? Oto, co Biblia mówi na ten temat: „Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto Go szanuje i postępuje sprawiedliwie” (Dzieje Apostolskie 10,34-35).
Bóg nie ma swoich pupilków czy ulubieńców, czy zatem jest coś, co może nam pomóc w „usprawnieniu” komunikacji z Nim?

Poniżej 7 praktycznych wskazówek...
1. Myśl regularnie o Bogu. Biblia mówi, że jak myślimy w swoich sercach, tacy jesteśmy (Księga Przysłów 23,7).
2. Zanurz się w Jego Słowie. Nie chodzi o szybkie przeczytanie, ale raczej o medytowanie nad kilkoma wersetami, o rozmyślanie nad Słowem schowanym w twoim sercu.
3. Pozwól Duchowi Świętemu działać w twoim życiu, począwszy od tego, że pozwolisz Mu mówić do siebie. Dla wielu chrześcijan słuchanie Bożego głosu nie jest czymś naturalnym, jednak ci, którzy to robią, mają z Nim lepszą łączność.
4. Wprowadź w życie nowe nawyki, duchowe dyscypliny, podobnie jak Jezus, który regularnie odchodził na osobność, by się modlić.
5. Uwielbiaj i oddawaj Bogu chwałę w pieśniach. Uwielbienie łączy nas z Bogiem! Kiedy oddajemy Mu cześć, jaśniejemy radością, a nasze twarze nie okryją się wstydem (zobacz: Psalm 34,5).
6. Bądź wdzięczny. Wdzięczność przybliża nas do Bożego serca. Zaczynaj i kończ każdy dzień słowami: „Dziękuję Ci, Panie, za...” i wymień przynajmniej 5 rzeczy, za które jesteś wdzięczny.
7. Naśladuj tych, którzy są wzorem w wierze. Apostoł Paweł pisał: „Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” (1 List do Koryntian 11,1). Szukaj osób, które mogą być wzorem do naśladowania, czyń podobnie, a zobaczysz, jak Bóg będzie działał w twoim życiu.

Ta lista nie zawiera wszystkiego, ale jest dobra, by zacząć! Może masz jeszcze inne sposoby pogłębiające twoje łącze z Panem? Możesz o tym do mnie napisać.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...