Anioł roztacza obóz wokół ciebie

17 lipca 2021

Biblia mówi, że „Anioł Pana otacza kordonem Tych, w których jest bojaźń przed Nim – i ratuje ich” (Psalm 34,8). To niezawodna obietnica. Bóg nigdy nie zostawia cię samemu sobie. On zapewnia ci ochronę.
Dlaczego „kordonem”?
To przypomina nam czas, kiedy Izraelici żyli na pustyni. Wokół byli wrogowie, wojownicze plemiona, dzikie zwierzęta… Niebezpieczeństwo było realne, jednak lud otrzymał obietnicę. Bóg miał posłać anioła, by ich chronił, by ich osłaniał przed wszystkimi ich obawami.

„Tych, w których jest bojaźń przed Nim...”. Bojaźń Boga nie oznacza strachu przed Nim. Raczej jest to okazywanie czci, szacunku i miłości. A kiedy to okazujesz, Bóg otoczy cię swoją opieką, łaską, przychylnością i życzliwością! Dziś jednak nie tylko aniołowie mogą cię chronić. Biblia mówi o Jezusie jako o Kimś znacznie większym od aniołów (zobacz: List do Hebrajczyków 1,4). On powiedział o sobie: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku” (Ewangelia Mateusza 28,20).

Odchodząc z tej ziemi po 33 latach, Jezus powiedział: „Nie zostawię was sierotami. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co wam powiedziałem” (zobacz: Ewangelia Jana 14;18.26 oraz 15,26).
Nie jesteś sam. Bóg jest tu z tobą. Pamiętaj, że nawet jeśli Go nie widzisz, On jest tuż obok ciebie. A jeśli Bóg jest po twojej stronie, kto może stanąć przeciwko tobie?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...