Anioł roztacza obóz wokół ciebie

21 września 2018

Biblia mówi, że "Anioł Pana otacza kordonem Tych, w których jest bojaźń przed Nim - i ratuje ich". (Psalm 34,8) To niezawodna obietnica. Bóg nigdy nie zostawia cię samemu sobie. On zapewnia ci ochronę. Dlaczego kordonem? To przypomina nam czas kiedy Izraelici żyli na pustyni.  

Wokół byli wrogowie, wojownicze plemiona, dzikie zwierzęta... niebezpieczeństwo było realne, jednak lud otrzymał obietnicę. Bóg miał posłać anioła, by ich chronił. By ich osłaniał przed wszystkimi ich obawami.  

"Tych, w których jest bojaźń przed Nim...". Bojaźń Boga nie oznacza strachu przed Nim. Raczej jest to okazywanie czci, szacunku i miłości. A kiedy je okazujesz, Bóg otacza cię swoją opieką, łaską, przychylnością i życzliwością!  

Dziś jednak, nie tylko aniołowie mogą cię chronić. Biblia mówi o Jezusie, jako o kimś znacznie większym od aniołów. (zobacz Hebrajczyków 1,4). On powiedział o sobie, "…A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku". (Mateusz 28,20)  

Odchodząc z tej ziemi po 33 latach, Jezus powiedział "Nie zostawię was sierotami. Natomiast Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co wam powiedziałem". (zobacz Jan 14,18; Jan 15,26)  

Nie jesteś sam! Bóg jest tu z tobą. Pamiętaj, że nawet jeśli Go nie widzisz, On jest tuż obok ciebie. A jeśli Bóg jest po twojej stronie, kto może stanąć przeciwko tobie?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...