Bądź mocny i odważny!

30 stycznia 2020

Ogrom problemów i cierpienia na świecie często powoduje, że czujemy się bezsilni i mamy ochotę, by nic nie robić. Sfrustrowani myślimy: „Boże, jak ja, który niewiele mogę, mógłbym coś w tej sprawie zmienić?”. Podobnie czuł się Jozue, następca Mojżesza, kiedy stanął przed wyzwaniem zdobycia Kanaanu, poczynając od Jerycha, które miał zniszczyć. To wtedy Bóg dodał mu ogromnej otuchy: „Jeszcze raz cię wzywam: Bądź mocny i mężny! Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Księga Jozuego 1,9).

Zdecydowałeś się służyć Bogu pomimo lęku... Wspaniale! Być może jednak drżysz przed otwarciem swoich ust, by podzielić się wiarą, czy położyć ręce na chorym. Wiedz, że polecenie, jakie Jozue otrzymał do Boga, odnosi się również do ciebie. Nie masz wyboru, jak tylko wzmocnić się w Bogu i iść do przodu, ponieważ to polecenie przychodzi od wszechmocnego Boga, który jest i zawsze będzie z tobą, dokądkolwiek pójdziesz.

Zawsze, kiedy strach będzie cię paraliżował i pojawi się myśl:
- jestem bezużyteczny,
- nie znam Biblii na tyle dobrze,
- to praca dla pastora albo ewangelisty,
- nie mam jakichś szczególnych darów,
- sam nie czuję się dobrze,
posłuchaj zachęcającego Bożego głosu: „Nie bój się, otworzyć swoich ust dla Mnie, położyć rąk na chorym, podarować komuś Biblię. Czy nie powiedziałem, że będę z tobą każdego dnia? Nie dzięki twojej mocy czy odwadze, ale stanie się to dzięki Duchowi – mówi Pan Zastępów (zobacz: Księga Zachariasza 4,6). Pamiętaj, że dzięki wierności w małych rzeczach Pan poprowadzi cię do większych. Bóg nie potrzebuje superbohaterów. On potrzebuje wiernych ludzi.

Pomódl się ze mną: „Ojcze, wyznaję, że ciągle się boję. Chciałbym pamiętać, że Ty dajesz mi swoją siłę, Ducha Świętego i że Ty jesteś tuż obok mnie we wszystkim, co robię. Proszę, byś usunął wszystko, co mnie blokuje. W imieniu Jezusa, amen”.
Tak, sam Bóg jest za tobą i przed tobą, dokądkolwiek idziesz!
Życzę ci błogosławionego dnia!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...