Bieg historii może zostać odwrócony

19 listopada 2020

Niezależnie od tego, co dzieje się w politycznej czy ekonomicznej sferze dzisiejszego świata, faktem jest, że Jezus jest Panem wszystkiego. Panuje także nad tym, co zły duch zwany koronawirusem planował zaatakować i jakich zniszczeń zamierzał na nas sprowadzić. 
Jezus siedzi po prawicy Ojca i posiada najwyższą władzę. To niesamowity honor, że On upoważnia, a nawet więcej, zaprasza cię, byś powoływał się na Jego niezrównane imię w modlitwie.

Kiedy modlisz się w Jego imieniu:
 - zmienia się bieg historii,
 - chorzy zostają uzdrowieni,
 - serca są pocieszone,
 - życie zostaje odbudowane.

Ponieważ Jezus nadaje ci autorytet (zobacz: Ewangelia Łukasza 10,19), możesz być pewny, że twoje modlitwy odnoszą potężny skutek!

Przyjacielu, uwierz, że możesz zmienić bieg historii w imieniu Jezusa.
Pomódl się razem ze mną: „Jako dziecko Najwyższego Boga nie lekceważę władzy, którą mi dałeś. Będę modlił się o wszystko, co włożyłeś w moje serce i chcesz, bym Tobie przynosił. Wierzę, że w Twoim imieniu mogę zmienić nawet bieg historii. W niebie nie ma koronawirusa i modlę się, by Twoja wola działa się na ziemi, tak jak i w niebie. W imieniu Jezusa amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...