Biegnij lekko

6 lipca 2022

Te pierwsze trzy wersety z listu do Hebrajczyków jasno pokazują, co mamy robić, by dotrzeć do mety zwycięsko.

„Mając zatem wokół siebie tak wielki tłum świadków, pozbądźmy się tego ciężaru, jakim jest grzech lgnący do nas zewsząd. Chodzi o to, abyśmy mieli siłę do wytrwania w naszym biegu i zwycięskiego dokończenia zmagań, przez które tu przechodzimy. Aby to osiągnąć, wpatrujmy się w Jezusa – Źródło i Przewodnika naszej wiary, prowadzącego nas ku Bożej dojrzałości. On obok radości Mu obiecanej zdecydował się przecierpieć krzyż, nie zważając na towarzyszącą temu hańbę, by następnie w pełni władzy i chwały zasiąść na Bożym tronie. Koncentrujcie się więc na Tym, który ze strony grzeszników zniósł ogromne prześladowanie, gdyż to ustrzeże wasze dusze przed osłabieniem i zniechęceniem, co zwykle prowadzi wiarę do porażki” (Hbr 12,1-3 NPD).

Jak biegną maratończycy? Dźwigają na sobie jakieś ciężkie plecaki, na wypadek gdyby czegoś potrzebowali? Nie, biegną wyposażeni tylko w bidon i ewentualnie jakiś batonik. Podobnie i my mamy biec przez życie – niczym nieobciążeni. Powinniśmy zostawić wszystko, co mogłoby nam przeszkadzać w drodze.
Czy jest coś, co możesz zrobić, by biec z większą lekkością? Nie pozwól, by jakikolwiek grzech przylgnął do ciebie, by oplatał ci nogi i krępował ruch. W życiu pojawiają się niespodziewane przeszkody, jak problemy w rodzinie, kłopoty ze zdrowiem czy okoliczności, na które nie mamy wpływu. Kiedy tak się dzieje, warto mieć zaoszczędzoną energię na przejście tych doświadczeń. Możemy wtedy zyskać całkiem inne nastawienie do nieoczekiwanych zdarzeń.
Kiedy żyjesz z ciężkim sercem, kiedy martwisz się o jutro, kiedy nie potrafisz przebaczyć i ta trucizna zatruwa twoje ciało, masz znacznie mniejszą odporność na to, co może się wydarzyć, a czego nie kontrolujesz.
Czy chcesz dzisiaj coś oddać Bogu? Prosić Go, by zabrał twój ciężar i uzdolnił cię do biegu?

„Panie, chcę biec z wolnością. Ty widzisz, jak bardzo ciąży mi ten problem (nazwij swój problem) i składam go dzisiaj u Twoich stóp. Zabierz go, ufam Tobie, że sam rozwiążesz tę sprawę. Nie chcę się dłużej zamartwiać, bo Ty masz w swoim ręku moją przyszłość. Dziękuję Ci za to i chwalę Twoje święte imię, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...