Biegnij wytrwale

7 lipca 2022

„Mając zatem wokół siebie tak wielki tłum świadków, pozbądźmy się tego ciężaru, jakim jest grzech lgnący do nas zewsząd. Chodzi o to, abyśmy mieli siłę do wytrwania w naszym biegu i zwycięskiego dokończenia zmagań, przez które tu przechodzimy. Aby to osiągnąć, wpatrujmy się w Jezusa – Źródło i Przewodnika naszej wiary, prowadzącego nas ku Bożej dojrzałości. On obok radości Mu obiecanej zdecydował się przecierpieć krzyż, nie zważając na towarzyszącą temu hańbę, by następnie w pełni władzy i chwały zasiąść na Bożym tronie. Koncentrujcie się więc na Tym, który ze strony grzeszników zniósł ogromne prześladowanie, gdyż to ustrzeże wasze dusze przed osłabieniem i zniechęceniem, co zwykle prowadzi wiarę do porażki” (Hbr 12,1-3 NPD).

Mamy biec wytrwale. Co to oznacza? Nie możemy się poddawać, musimy wytrzymać, podnosić się po każdym upadku – i wciąż biec dalej. To cechy tych, którzy w życiu wiele osiągnęli. A z pewnością tych, którzy zwycięsko doszli do końca. Pomagają one pokonać wiele przeszkód. Okazuje się, że ostateczny sukces niewiele ma wspólnego z talentem, ale właśnie z postawą, która sprawia, że nigdy się nie poddajemy.
Ale co najważniejsze, nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Nie musimy o własnych siłach pokonywać kolejnych kilometrów, nawet nie powinniśmy. Możemy oficjalnie korzystać ze wsparcia naszego boskiego Pomocnika, którego moc w chwilach kryzysu zadziała jak najlepszy energetyk.

Dlatego „nie trać swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście – po wypełnieniu woli Boga – dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie Ten, który nadchodzi, i nie będzie zwlekał” (Hbr 10,36).
Tak, jeśli jesteś na Bożej drodze, masz wszystko, co potrzebne, by na niej wytrwać i dojść do celu. A tam czeka na ciebie nagroda. Warto włożyć wysiłek, by ją otrzymać. By zobaczyć wypełnienie się wszystkich obietnic, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. Co Bóg obiecał, to się stanie, bo On dotrzymuje swojego Słowa.

„Panie, dodaj mi siły na dzisiaj, by uporać się z tym, co przede mną. Pozwól mi wytrwać w zaufaniu do Ciebie, bo tylko w Tobie pomimo trudów mogę odpocząć, mogę odnajdywać radość i pokój. Tylko Ciebie chcę mieć w swoim życiu. Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...