Błogosławię cię!

19 maja 2021

Słyszałeś kiedyś o akrostychach? To wiersze, których pierwsze litery w każdej linijce czytane w pionie, tworzą nowe słowo. Poniżej małe ćwiczenie dla rozbudzenia naszych neuronów tego poranka.

Bezpieczny w poznaniu Jego przebaczenia i wierności
Łaską otoczony
Oczekujący, że zdarzą się dzisiaj dobre rzeczy
Gorąco kochany
Okryty Jego sprawiedliwością
Spokojny w Jego ramionach
Łagodnie formowany
Akceptowany
Wyzwolony, by nieść uwolnienie
Istniejący dla Jego chwały
Odkupiony krwią Jezusa
Nazwany Bożym dzieckiem
Y :)

Jak uważasz, czy ten akrostych jest prawdziwy?
Chciałbym cię dzisiaj zapewnić, że mowa o tobie. To ty, jesteś błogosławiony!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...