Bóg broni twojej sprawy!

8 marca 2021

„Bo ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem mym stanie” (Księga Hioba 19,25).
Czy byłeś kiedyś niesłusznie oskarżony? Zostałeś skrzywdzony bezzasadnymi podejrzeniami?
Nie pozwól, by zranienie zapuściło korzenie, czy powstrzymało cię na twojej drodze z Bogiem.
Niestety, niesprawiedliwość jest nieunikniona, a jednak stwarza ona okazję, by zobaczyć Boga jak staje w twojej obronie i Jezusa, twojego adwokata, który wstawia się za tobą.

On jest twoją pomocą w niedoli (Psalm 94,17).
On jest twoim schronieniem w czasie burzy (Psalm 91,2).
On staje w twojej obronie (Psalm 68,5).
On broni twojej sprawy (Księga Przysłów 31,9) .

Bądź pewny, że Ten, który podtrzymuje cały wszechświat swoim Słowem, wziął również twoją sytuację w swoje wszechmocne dłonie.

Pomódl się razem ze mną: „Panie, przynoszę tę trudną dla mnie sytuację, kiedy czuję się krzywdzony, obrażony, niesprawiedliwie pomówiony. Ty widzisz, jak to boli, ale nie chcę pozwolić, by poczucie krzywdy i ból opanowały moje myśli i serce. Panie, Ty zabierz te myśli, a w zamian daj mi swój pokój w tej sprawie. Wierzę, że Ty się tym zajmiesz, że ja nie muszę się tłumaczyć ani usprawiedliwiać. Ty jesteś moim Obrońcą. Uwielbiam Cię za to! Amen!”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...