Bóg chce objawić ci swój plan!

25 listopada 2020

W czasie naszej ziemskiej wędrówki jesteśmy ograniczeni do tego, co słyszymy, widzimy, czy czujemy. To jeden z powodów, dla którego Jezus zostawił nam swojego Ducha.
„Tymczasem, jak napisano: Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko – nawet głębię Boga” (1 List do Koryntian 2,9-10). Są rzeczy, których nasze oczy nie mogą dojrzeć, nasze uszy nie mogą ich słyszeć i nasze serca nie potrafią nawet zrozumieć. A jednak Bóg przygotował już te ukryte rzeczy dla tych, którzy Go kochają. Wiem, że kochasz Boga.

Dobre rzeczy są dla ciebie przygotowane! I Jego pragnieniem jest, by ci je objawić przez swojego Ducha, który wie i bada wszystko, nawet głębokości Boże. Dlaczego miałbyś nie poznać tego, co Bóg przygotował dla twojego życia, dla twojej obecnej sytuacji, dla twojej przyszłości? Szkoda każdej chwili. Modlę się, by Duch Święty dotknął cię dzisiaj.

Zachęcam do wspólnej modlitwy: „Ojcze, dziękuję Ci za wszystko, co przygotowałeś dla tych, którzy Ciebie kochają. Kocham Cię całym swoim sercem. I modlę się, by dzisiaj Twój Duch, który jest Duchem objawienia, pokazał i objawił mi to, co dla mnie przygotowałeś. Chciałbym to otrzymać i dziękuję, że tak będzie, bo wiem, że Ty chcesz tego, co dla mnie najlepsze!
Modlę się w imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...