Bóg chce pomnożyć twoje siły!

27 maja 2019

„Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód – i nie są zmęczeni”. (Izajasz 40,29—31)

„A bezsilnemu moc w obfitości”… Jak wiesz, Bóg jest Bogiem pomnożenia! On potrafi daleko więcej uczynić ponad to, o co prosimy albo o czym myślimy. On bierze kogoś, kto jest niepozorny i słaby i czyni z niego dzielnego wojownika! On bierze pięć chlebków i dwie rybki i karmi tłum ludzi. Można by powiedzieć, że Jezus nasze „minusy” zamienia w „mnożnik”. Co obniża jakość twojego życia, uszczupla twoje siły? On dzisiaj może zwiększyć, pomnożyć twoje siły. Przynieś do Niego swoje porażki, swoje słabości, wszystko, co zostało nadwątlone… i pozwól Mu wstawiać się za tobą. Największa siła wszechświata jest w tobie i z tobą! „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby – wraz z Nim – nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł – więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga – On przecież wstawia się za nami”. (Rzymian 8,32—34)

Posłuchaj dobrej nowiny: Chrystus wstawia się za tobą. On jest po twojej stronie cały czas. Niezależnie czy czujesz Jego łagodną obecność, czy nie, On jest przy tobie. Pomódl się ze mną: „Panie, dziękuję Ci, że wstawiasz się za mną. To wspaniale wiedzieć, że troszczysz się o mnie. Dziękuję Ci, że jesteś zawsze obok mnie. Oddaję dzisiaj w Twoje ręce wszystkie moje słabości i całe zmęczenie. Tylko Ty możesz mnie podnieść i odnowić moje siły. Wierzę w to! Wierzę, że ty pomnożysz moje siły. Dziękuję Ci za wszystko, co czynisz w moim życiu, Panie! Amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...