Bóg chce użyć twoich zranień

27 listopada 2019

Apostoł Paweł umożliwia nam spojrzenie na nasze cierpienie i zranienia innymi oczyma:
„Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” (List do Rzymian 8,18). Kiedy twoje cierpienie jest nie do zniesienia, kiedy zaczynasz wątpić w Bożą miłość, kiedy nie rozumiesz, dlaczego się coś dzieje, Bóg przypomina, że chwała oczekująca cię w niebie jest nieporównywalnie większa. Ona usunie pamięć całego bólu. Ta chwała jest niezwykła i zarezerwowana dla „tego, który przezwycięży”, o czym zapewnia apostoł Jan w Księdze Objawienia.
To jeszcze nie koniec,... Bóg chce użyć cię jako wspaniałego narzędzia błogosławieństwa.
Najbardziej życiodajne przesłanie najczęściej można usłyszeć od tych, którzy cierpią najbardziej. Wierzę, że Bóg może użyć twojej przeszłości i obecnych zranień, by uzdrowić tych, którzy są wokół ciebie. Ufaj przede wszystkim Bogu. On wie, co robi. Ty widzisz w tym momencie cierpienie, ale On ma pełny obraz twojego życia.

Twoje przeszłe cierpienie dzisiaj może stać się pociechą dla kogoś, kto tego rozpaczliwie potrzebuje.
To, co nadal cię boli, jutro może stać się prawdziwym źródłem pociechy i wsparcia dla kogoś złożonego cierpieniem.
Teraz, kiedy wiesz, że twoje cierpienie może pomoc komuś innemu dla Bożej chwały, może inaczej na nie spojrzysz?
Bądź dzisiaj uważny – pociesz kogoś, kto cierpi!
Życzę ci błogosławionego dnia!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...