Bóg chce z tobą rozmawiać

23 sierpnia 2021

Wiesz, że Bóg to Słowo? Biblia nam o tym mówi: „Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (Ewangelia Jana 1,1).

Jeśli Bóg jest Słowem, to logicznym jest, że chce rozmawiać!

Bóg przechadzał się i rozmawiał z Adamem i Ewą każdego dnia w Ogrodzie Eden. Dzisiaj nadal chce robić to samo z każdym ze swoich dzieci, a to znaczy, że również i z tobą! Bóg chce się z tobą porozumiewać, każdego dnia, w każdej chwili. Oczywiście cieszy się kiedy może cię słuchać. Ale również pragnie do ciebie mówić, podzielić się tym co leży Mu na sercu. Opowiedzieć ci o swojej miłości do ciebie jak i tych wokół ciebie.

Chcesz Go usłyszeć? Chciałbyś móc komunikować się z Bogiem? Po prostu otwórz swoje serce. Niech twoje duchowe uszy staną się wrażliwe na Jego głos. Skup swoje myśli na Jezusie i słuchaj, jak On mówi do ciebie, po prostu...

Bóg cię kocha, przyjacielu i On chce się z tobą komunikować!

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...