Bóg chciałby cię o coś poprosić…

28 sierpnia 2019

Często przychodzimy przed Boży tron z oczekiwaniami i prośbami – i dobrze! Jednak jak często przychodzimy do Boga z pytaniem: „Co ty na to powiesz?”, „O co ty chciałbyś mnie poprosić?”. „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”. (Mateusz 6,33)

Na czym polega szukanie Jego sprawiedliwości?
W Biblii czytamy: „Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie: Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem”. (Micheasz 6,8)
Bóg ma pragnienia, ma prośby. Chce, byśmy – jako ambasadorzy Jego Królestwa – reprezentowali Go zgodnie z podanymi nam zaleceniami! Oto kilka praktycznych przykładów, czego Bóg oczekuje od nas, jeśli pragniemy żyć sprawiedliwie:

1. Mamy stosować Jego Słowo. „Bądźcie także wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (Jakub 1,22) . Jeśli nie spędzamy czasu na czytaniu i rozważaniu Bożego Słowa, jesteśmy o wiele bardziej podatni na zwiedzenie przez fałszywe argumenty.

2. Mamy kochać łaskę. Inaczej mówiąc, mamy być wypełnieni łaską, dobrocią, hojnością, miłosierdziem… Wieloma wartościami, którymi rządzi się Boże Królestwo. Znasz dwa największe przykazania?
Oto one:
„A On mu odpowiedział: Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie”. (Mateusz 22,37—39) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo! Mamy kochać Boga, kochać siebie i kochać swojego bliźniego. Taki jest Boży program dla nas!

3. Mamy chodzić w pokorze ze swoim Bogiem. „Bojaźń Pana to szkoła mądrości, a pokora poprzedza chwałę”. (Księga Przysłów 15,33)

Jezus jest naszym doskonałym wzorem pokory. Zabiegajmy o to, by podobać się Bogu, by czynić to, co właściwe w Jego oczach! „Wtedy twe światło wystrzeli jak poranek, szybko wzejdzie twe uzdrowienie; twa wiarygodność pójdzie przed tobą, a chwała Pana będzie twoją tylną strażą” (Izajasz 58,8).
Zachęcam cię, byś przeznaczył dzisiaj chwilę, by zapytać Pana, czego On od ciebie oczekuje. Kiedy upewnisz się, że odpowiedź, jaką otrzymałeś, jest zgodna z Bożym Słowem, pozostanie ci do zrobienia tylko jedno: wprowadzić to w życie!
Chciałbyś się ze mną pomodlić? „Panie, chcę robić to, czego Ty oczekujesz… Chcę się Tobie całkowicie podobać. Pomóż mi wprowadzać w życie Twoje Słowo, kochać, jak Ty kochasz, i w pokorze żyć z Tobą. Pomóż mi rozumieć Twoje pragnienia, kiedy szukam Twojej sprawiedliwości. Chciałbym żyć zgodnie z Twoją wolą i odczuwać Twoją obecność! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...