Bóg ci pomoże!

11 kwietnia 2018

Czy dręczy cię jakieś pytanie "dlaczego?”, zabierając spokój duszy? To normalne, że czujesz się rozdarty i zagubiony przechodząc przez doświadczenia. To normalne, że zastanawiasz się dlaczego ... ale oto co mówi Boże Słowo:  

"Ja wiem, jakie wiążę z wami plany - oświadcza Pan. - To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei".
Jeremiasz 29,11  

Taka deklaracja może wywołać jednak kolejne pytania.... wiele kolejnych pytań ... Skoro Bóg ma o nas myśli o pokoju, a nie o niedoli, dlaczego te nieszczęścia mnie dotykają? Dlaczego ta choroba? Dlaczego ta śmierć? Dlaczego, Boże???  

Prawdą jest, że pewne choroby, katastrofy itd. mogą wzbudzić naszą złość. Jednak ta złość nie powinna być skierowana przeciwko Bogu, a przeciwko diabłu, który przychodzi tylko po to by kraść, zabijać i niszczyć. Ale Jezus ... On przyszedł by Jego owce miały życie i to życie w całej pełni". (zobacz Jan 10,10)  

Biblia mówi, że "Sprawiedliwego też spotyka wiele nieszczęść, ale Pan wyzwala go ze wszystkich". Psalm 34,20 Zapewnia również, że gdy "Sprawiedliwi wołają... Pan słucha i kładzie kres wszystkim ich udrękom. Pan jest bliski tym, których serce jest złamane, wybawia skruszonych na duchu". Psalm 34,18-19  

Bóg cię podniesie. Jego plany dla ciebie to plany o pokoju, a nie o niedoli. On obiecał, że ci pomoże ... On zawsze przyjdzie z pomocą w trudnych dla ciebie chwilach! On cię wyratuje! W księdze Izajasza 41,12 Bóg zapewnia "Gdyż Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, trzymam twoją prawicę i mówię ci: Nie bój się, Ja ci pomogę!"  

Proszę, pomódl się razem ze mną: "Panie, nie rozumiem dlaczego przechodzę przez te trudności, ale postanawiam Tobie zaufać, wyciszyć się i oprzeć na Twojej sile. Dziękuję, że mi pomagasz. W imieniu Jezusa, amen".  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...