Bóg Cię kocha!

7 grudnia 2017

"Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy kto weń wierzy nie zginął ale miał życie wieczne." Jan 3,16  

Bardzo lubię Jana 3,16, jeden z głównych wersetów Biblii, ponieważ pokazuje dwa podejścia boskiej miłości: globalne i indywidualne. Globalne podejście Bożej miłości: Bóg kocha świat. Współcześnie, Internet pozwala nam dotrzeć do sporej części świata. Faktem jest, że Internet ma ponad 3 miliardy użytkowników, Facebook ponad 1 miliard codziennie, a ponad 2 miliardy ludzi posiadają smartfona.  

Niektórzy misjonarze używają po prostu swoich butów sportowych, inni swoich komputerów, ale to co jest cudowne to fakt, że Dobra Nowina o Królestwie jest głoszona na całym świecie. Tak, nasz świat się zmienił, ale jego potrzeba pozostała taka sama: poznanie Bożej miłości.  

Indywidualne podejście Bożej miłości: słowo "każdy" odnosi się do każdego indywidualnie. Każda osoba ma znaczenie. Jesteś cenny! Bóg bardzo cie kocha. Jesteś tak wartościowy w Jego oczach, że dał swojego Syna za ciebie. Nawet gdyby Jezus miał umrzeć tylko za ciebie, zrobiłby to.  

Bóg cię kocha, ja również, ponieważ On umieścił swoją miłość do ciebie we mnie. Modlę się by On nadal błogosławił cię każdego dnia.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...