Bóg cię słyszy.

28 lutego 2022

Co byś zrobił, gdybyś wpadł do studni? Podniósłbyś ręce i z całej siły wołał o pomoc, prawda?
To samo możesz zrobić, kiedy cierpienie, przez które przechodzisz, wydaje się być jak bezdenna, niewidzialna studnia. Podnieś swoje ramiona do Boga i wołaj o pomoc. On nie będzie zwlekał z ratunkiem!
W Biblii czytamy: „Sprawiedliwi wołali, a Pan ich wysłuchał. Położył kres wszystkim ich udrękom” (Ps 34,18).

Jesteś sprawiedliwy? Czy Bóg usłyszy cię, kiedy będziesz do Niego wołał? Tak, jesteś sprawiedliwy, ponieważ uwierzyłeś, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu, a Jego krew cię usprawiedliwiła. Innymi słowy – uczyniła cię sprawiedliwym. Bóg usłyszy, kiedy będziesz do Niego wołał, ponieważ jesteś Jego dzieckiem,
kiedy się modlisz do Boga, On cię słyszy i ratuje z twoich problemów, ponieważ jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie.

Jeśli chcesz, możesz pomodlić się razem ze mną: „Panie, Ty który mnie znasz, Ty, który wiesz o wszystkim, co dzieje się w moim życiu. Ty, który widzisz jak głęboka jest studnia mojego nieszczęścia… To do Ciebie dzisiaj wołam. Błagam cię o Twoje działanie! Wyciągnij mnie z tego (nazwij swój problem). Postaw moje stopy na skale, bym stał pewnie. Spraw, bym już nie musiał się bać, wątpić i wahać! Chcę być w Tobie stały, niezachwiany i silny, Panie. W potężnym imieniu Jezus, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...