Bóg czyni wszystko pięknym w swoim czasie.

9 marca 2020

„Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie”. (Księga Kaznodziei 3,11)  

Zauważyłeś może, że stres w naszym życiu często jest efektem naszej niecierpliwości? Czas jeszcze nie nadszedł, ale my chcemy, by to, na co czekamy już się wydarzyło!  

Bóg czasem odpowiada później, nawet bardzo późno ale nigdy za późno. On nigdy się nie spóźnia. On też nie spóźni się w twoim życiu. Przyjacielu, błogosławieństwo jest zaplanowane. Już jest w drodze. Jeśli obietnica się opóźnia, czekaj na nią; ponieważ na pewno nadejdzie, nie spóźni się. (zobacz Habakuk 2,3)  

Wypowiedz razem ze mną: „Ojcze, wierzę, że wszystko uczynisz pięknym w moim życiu w swoim czasie. Ufam Ci. Oczekuję z nadzieją. Wierzę, że Twoje błogosławieństwo jest już w drodze. Nadchodzi... jest pewne. W imieniu Jezusa, amen”.  

Niech Jego pokój wypełni twoje serce w tej chwili. On uczynił, czyni i uczyni wszystko pięknym... w swoim czasie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...