Bóg daje ci nowe życie

15 grudnia 2017

"Tak więc kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło - i stało się nowe." 2 Koryntian 5,17 Kto nie chciałby móc zacząć wszystko od początku? Nacisnąć guzik i wyzerować... dostać drugą szansę.... To jest możliwe. To jest możliwe dzięki Jezusowi. On zapłacił za wszystko, wszystko uregulował z wyprzedzeniem. Wejdź w to nowe życie z wiarą, z pewnością i zaufaniem. Nie jesteś już tą osobą, którą byłeś - jesteś osobą, którą Bóg chce byś był. Urodziłeś się by żyć w Jego obecności, doświadczać Jego mocy i oglądać Jego cuda.  

Jeśli dzisiaj czujesz się od Niego daleko, nie jest za późno byś zaprosił Go do swojego życia. Bóg pragnie cię błogosławić, uzdrowić i odnowić. On chce przemienić twoje serce i myśli. Jesteś Jego dzieckiem.
Bóg chce byś był szczęśliwy zobacz Psalm 16,11
By ci się powodziło zobacz 3 Jan 1,2
Byś odnosił zwycięstwa zobacz 1 Koryntian 15,57  

Jego miłość do ciebie jest mocą, która przenika najgłębsze ciemności i przemienia twoje życie. To moc, która porusza twoje serce, osusza twoje łzy i leczy twoje zranienia. Przyjacielu, nowe życie jest możliwe dzięki mocy miłości Bożej.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...