Bóg darmo daje swoje dobre i doskonałe dary!

12 grudnia 2019

To już ostatni dzień naszej kampanii finansowej! Jesteś cenny dla mnie jako członek naszej ogólnoświatowej rodziny „Cudów każdego dnia”. Musisz wiedzieć, że kiedy modlisz się i wspierasz finansowo tę służbę, stajesz się też członkiem naszego zespołu, niosącego Dobrą Nowinę na cały świat! Jeśli chciałbyś przekazać swój dar – czy to jako comiesięczną wpłatę, czy też jednorazowo – kliknij tutaj. Bardzo dziękuję za twoją miłość i wsparcie!

Prezenty dajemy najczęściej przy specjalnych okazjach, takich jak urodziny, Święta Bożego Narodzenia czy Walentynki. Nie dajemy ich raczej w Święto Niepodległości czy Święto Konstytucji. Myślę jednak, że Bóg nie czeka na specjalne okazje, by nas obdarować. Wierzę, że On daje, ponieważ kocha. A kocha cały czas!

Biblia mówi: „Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany” (List Jakuba 1,17). Twój Niebiański Ojciec ma przygotowane dla ciebie dobre rzeczy. A właściwie, to zachował dla ciebie najlepsze rzeczy!
Nic nie może się równać z tym, co On chce ci dać:
- swój pokój, radość, życie, wolność;
- przywilej i możliwości realizowania misji, którą ci powierzył tu, na ziemi;
- siły, byś był światłem tego świata, nawet kiedy to trudne.
A ponad wszystko Bóg dał ci Jezusa, swój najbardziej zdumiewający dar. Uczynił to z miłości: „Gdyż tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3,16). Jeśli otrzymałeś od Boga Jego dary, podziel się nimi z innymi. Jesteś błogosławiony, by być błogosławieństwem! Dawanie przynosi ogromną wolność i radość, które uwalniają się, kiedy dajemy tak, jak obdarowuje Ojciec!

Jak mówi Biblia: „Przez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu” (Dzieje Apostolskie 20,35).
Chciałbyś się ze mną pomodlić? „Panie, dziękuję Ci. Dałeś mi wszystko, co najlepsze. Dziękuję, że posłałeś swojego Syna z miłości do mnie. Dziękuję za Twój pokój, radość, siły i życie. Proszę, pomóż mi dzisiaj być podobnym do Ciebie. Chciałbym dzielić się z innymi Twoją szczodrą miłością. Dziękuję za wolność i radość dawania. W imieniu Jezusa, amen”.

À propos darów, czy „Cuda każdego dnia” są dla ciebie darem? Czy Bóg mówił przez nie do ciebie przez konkretny tekst we właściwym czasie, dając ci nową perspektywę, a może jakiś przełom w trudnej sytuacji? Podobnie jak Bóg nie czeka na jakąś szczególną okazję, by dawać, ty również nie musisz. Jeśli chcesz, prześlij swój dar tutaj. Pomagasz w ten sposób wielu osobom poznać dar „Cudów każdego dnia”! Bardzo dziękujemy!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...