Bóg dotrzymuje swoich obietnic!

14 marca 2020

„Następnie Bóg powiedział: niech ziemię pokryje roślinność. Niech wyrosną zioła wydające nasienie oraz drzewa owocowe, których owoce zawierają nasiona stosownie do ich rodzaju! I tak się stało. Na ziemi pojawiła się roślinność: zioła wydające nasiona stosownie do ich rodzaju i drzewa rodzące owoce z nasionami, stosownie do ich rodzaju. Bóg uznał to za dobre” (Księga Rodzaju 1,11-12).

Od czasu, kiedy Bóg wydał swoje rozkazy – czyli od czasu stworzenia świata – ziemia nigdy nie przestała wydawać roślin. Natura nie przestała się rozwijać. Wszędzie tam, gdzie nie dotarł człowiek, dominuje naturalna roślinność. Natura się odradza. Co więcej, grupy ciał niebieskich tworzące nasz wszechświat posłusznie wykonują boskie polecenie, słowo wypowiedziane przez Tego, do którego wszystko należy.

Ponieważ żyjesz w harmonii z Jego głosem, możesz być pewny, że:
- Jego Słowo dla ciebie nie wróci próżne, nie osiągając tego, po co zostało wysłane (Księga Izajasza 55,11);
- Jego Słowo na pewno się wypełni w twoim życiu (Księga Habakuka 2,3);
- Bóg dotrzyma swoich obietnic i spełni to, co zapowiedział (2 Księga Kronik 6,15).

Jesteś błogosławiony i wypełniony Jego życiem. Wierzę, że staniesz się zaszczytnym świadkiem Bożej łaski i mocy. Nie słuchaj swoich wątpliwości, zamknij drzwi przed strachem. Doświadczasz spełnienia się Jego obietnic dla ciebie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...