Bóg działa

28 czerwca 2022

Zastawiasz się czasem, nad tym, co Bóg teraz robi? Wierzący Żydzi uważali, że Bóg od czasu, kiedy stworzył świat, odpoczywa.
Może czasem masz wrażenie, że Bóg cię porzucił? Że owszem, stworzył świat, ale teraz zostawił go samemu sobie… i ciebie również? Że wycofał się i biernie przygląda się temu, co dzieje się na ziemi i w twoim życiu?
Otóż Biblia mówi nam coś zupełnie przeciwnego. Czytając Ewangelię Jana, natknęłam się na ciekawy werset. Jezus, po tym jak uzdrowił sparaliżowanego w szabat, był oskarżony przez Żydów o naruszenie Bożego prawa. I wtedy powiedział takie słowa:
„Mój Ojciec nie odpoczywa! On nie przestał pracować, gdyż nie zakończył swojego działania! Ojciec pracuje cały czas – także teraz – ja zaś Go naśladuję” (J 5,17).

Tak, Bóg nie odpoczywa, nie wycofał się – działa! Niestrudzenie działa, by wypełnić swój odwieczny plan, by odkupić swoje stworzenie i przyprowadzić je do społeczności ze sobą. Zobacz, co Apostoł Paweł pisze: „On bowiem musi królować, aż położy wszystkich swoich wrogów pod swoje stopy. A jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć” (1 Kor 15,25-26).

Zatem Bóg wraz z Jezusem króluje – dlatego możesz mieć nadzieję, nawet gdy wydaje się, że ciemność zwyciężyła. Cały czas pracuje nad tym, by ostatecznie położyć u swych stóp wszystkich wrogów. Jednego po drugim. Nie odpocznie, aż grzech i śmierć nie zostaną ostatecznie rozbrojone, a my ostatecznie i na zawsze uwolnieni. Tak, Król królów i Pan panów rządzi i dlatego jako dziecko w Jego królestwie możesz mieć nadzieję i czuć się bezpiecznie. On troszczy się o ciebie!  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...