Bóg jest dla ciebie dobry!

7 września 2021

Bóg, który stworzył niebo i ziemię nie jest okrutnym, nieprzewidywalnym ojcem, jak niektórzy myślą. Przeciwnie, Bóg, który cię stworzył i bardzo cię kocha jest dobrym Bogiem i na pewno nie chce cię skrzywdzić. Chce raczej, by ci się powodziło.
W Biblii bardzo wiele wersetów mówi o Bożej dobroci, Jego łasce i życzliwości. Poniżej kilka z nich:
- „Panie! Twoja łaska sięga do samych niebios, Twoja wierność - obłoków”. (Psalm 36,5)
- „... niech mnie zawsze strzeże Twa łaska oraz wierność”. (Psalm 40,12)

Dzięki Jego dobroci i miłości możesz być zbawiony, a nawet uzdrowiony - nie dzięki swoim uczynkom, ale dzięki Jego miłosierdziu. (Zobacz List do Tytusa 3,5).
Chciałbym cię dzisiaj zachęcić, byś zaufał dobroci Bożej, zaufał Temu, który pragnie czynić cuda w twoim życiu, leczyć cię, uwalniać od przygnębienia, dawać nadzieję, odbudowywać relacje w rodzinie...

Biblia mówi, że złodziej (szatan) przychodzi tylko po to, by kraść (między innymi również zdrowie), zabijać i niszczyć; ale Jezus przyszedł, by dać nam życie i to życie w obfitości. Zaufaj Jezusowi, że On zajmie się tym dzisiaj i że odzyskasz to, co skradł ci wróg.
Pomódl się słowami Psalmu 85, werset 7: „Okaż nam Panie, swoją łaskę, daj dostąpić Twojego zbawienia! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...