Bóg jest dla Ciebie dobry!

22 listopada 2018

Bóg, który stworzył niebo i ziemię nie jest okrutnym, nieprzewidywalnym ojcem, jak niektórzy myślą. Przeciwnie, Bóg, który cię stworzył i bardzo cię kocha jest dobrym Bogiem i na pewno nie chce cię skrzywdzić. Chce raczej, by ci się powodziło.  

W Biblii bardzo wiele wersetów mówi o Bożej dobroci, Jego łasce i życzliwości. Poniżej kilka z nich: - „Panie! Twoja łaska sięga do samych niebios, Twoja wierność - obłoków”. (Psalm 36,5) - „... niech mnie zawsze strzeże Twa łaska oraz wierność”. (Psalm 40,12)  

Dzięki Jego dobroci i miłości możesz być zbawiony, a nawet uzdrowiony - nie dzięki swoim uczynkom, ale dzięki Jego miłosierdziu. (zobacz Tytus 3,5) Chciałbym cię dzisiaj zachęcić, byś zaufał dobroci Bożej, zaufał Temu, który pragnie czynić cuda w twoim życiu, leczyć cię, uwalniać od przygnębienia, dawać nadzieję, odbudowywać relacje w rodzinie...  

Biblia mówi, że złodziej (szatan) przychodzi tylko po to, by kraść (między innymi również zdrowie), zabijać i niszczyć; ale Jezus przyszedł by dać nam życie, i to życie w obfitości. Zaufaj Jezusowi, że On zajmie się tym dzisiaj i że odzyskasz to, co skradł ci wróg, o czym przypomina nam również ta pieśń - „Obóz wroga”. Pomódl się słowami Psalmu 85, werset 7: „Okaż nam Panie, swoją łaskę, daj dostąpić Twojego zbawienia! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...