Bóg jest dla ciebie i z tobą!

13 grudnia 2019

„Mam coraz mniej wiary i coraz więcej wątpliwości, ponieważ moja sytuacja się nie zmienia”. Jedna z czytelniczek „Cudów każdego dnia” przesłała mi taką wiadomość. To sytuacja, z jaką wielu już się spotkało lub spotka w przyszłości.
Dlatego właśnie przez kolejny tydzień chciałbym porozmawiać z tobą o skutecznych sposobach budowania swojej wiary. Każdego dnia przeczytasz o nowym sposobie, który otworzy dotychczas zamknięte przed tobą drzwi.
Dzisiaj pierwszy klucz, o którym mówi sam Jezus: „Powiedziałem wam o tym, abyście we Mnie pokój mieli. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi – Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem” (Ewangelia Jana 16,33).

Jezus rozmawia ze swoimi uczniami o czekającym go aresztowaniu. Zapowiada nawet, że uczniowie Go wtedy opuszczą: „Oto nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich spraw, a Mnie zostawicie samego” (Ewangelia Jana 16,32). Nie wiem, z jakim doświadczeniem obecnie się zmagasz,... Być może niebo wydaje się milczeć, a ty tracisz odwagę. A przecież naprawdę oddałeś swoje życie Jezusowi. Pomimo to czujesz się samotny, zagubiony... To poczucie samotności, choć zrozumiałe, jest jednak fałszywe! Jezus czuł się samotny na krzyżu po to, byś ty NIGDY nie musiał być samotny. Kiedy uświadomisz sobie, że Jezus jest z tobą, że On już wszystko dla ciebie zrobił, wtedy nic nie osłabi twojego zaufania do Niego. Nikt cię nie powstrzyma w wypełnieniu twojego powołania...
Nie jesteś sam!
Oczywiście, On nie obiecał, że odtąd twoje życie będzie różowe, ale daje ci swój pokój, byś wobec życiowych problemów nie pozostał bez środków. Pamiętaj, co Jezus mówi do ciebie: „(...) odwagi – Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem” i patrz na Niego. Z Jezusem wszystko jest możliwe:
- powiedzie ci się;
- przejdziesz przez doświadczenie;
- zaznasz pokoju.

Pomódl się ze mną: „Panie Jezu, dziękuję Ci za Twój pokój i za to, że zwyciężyłeś świat. Chcę iść za Tobą i wierzę, że nic mnie przed tym nie powstrzyma, bo nie jestem sam! Chwytam się tej prawdy wiarą i nabieram otuchy. Z Tobą jestem zwycięzcą. Amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...