Bóg jest po twojej stronie!

2 października 2017

"Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?" (Rzymian 8,31)  

Czy wierzysz, że Bóg jest po twojej stronie,? Chciałbym pomoc ci to lepiej zrozumieć... Znajdź czas by zastanowić się nad tymi wersetami ze Słowa Bożego i przyjmij je do siebie. To może zmienić twoje życie!  

Chrystus umarł za ciebie (Rzymian 5,8)
Jesteś dzieckiem Bożym (Jan 1,12)
Jesteś nowym stworzeniem (2 Koryntian 5,17)
Jesteś pojednany z Bogiem (2 koryntian 5,18)
Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia (Filipian 4,3)
Masz Adwokata przed Ojcem (1 Jan 2,1)
Zostało ci przebaczone (Kolosan 1,14)
Jesteś usprawiedliwiony przez wiarę (Rzymian 5,1)
Jesteś przyjacielem Boga (Jan 15,15)
Jesteś członkiem ciała Chrystusowego (1 Koryntian 12,27)
Masz bezpośredni dostęp do Ojca (Efezjan 2,18)
Możesz być pewny, że wszystko działa dla twojego dobra (Rzymian 8,28)
Możesz być pewny, że Bóg dokończy dobre dzieło, które w tobie rozpoczął (Filipian 1,6)
Masz pewność, że znajdziesz pomoc kiedy będziesz w potrzebie (Hebrajczyków 4,16)
Jesteś pod Bożą ochroną (1 Jan 5,18)
Jesteś solą ziemi i światłem dla świata (Mateusz 5,13-14)
Jesteś powołany by wydawać owoc (Jan 15,16)
Jesteś świątynią Boga (1 Koryntian 3,16)
Jesteś współpracownikiem w służbie Bożej (2 Koryntian 6,1)
Siedzisz z Chrystusem na wysokościach nieba (Efezjan 2,6)
Możesz wszystko w Chrystusie, który cię wzmacnia (Filipian 4,13)
Jesteś silny ponieważ Słowo Boże trwa w tobie (1 Jan 2,14)
 

Tak, Bóg jest po twojej stronie, jest z tobą i walczy dla ciebie. Któż może być przeciwko tobie? Kończąc, zapraszam cię do obejrzenia tego filmu, który bardzo lubię: LINK  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...