Bóg jest twoim cieniem…

26 lutego 2022

Jeśli widziałeś film „Piotruś Pan”, to pewnie pamiętasz scenę, w której Piotruś traci swój cień? Biega za nim po całym pokoju, próbując go odzyskać, ale cień czasami jest on od niego szybszy. Oczywiście to niemożliwe, by nasz cień był szybszy lub wolniejszy od nas. Ale ten obraz coś nam pokazuje! W przeciwieństwie do cienia Piotrusia Pana, nasze cienie są do nas „przyklejone” w taki sposób, że nigdy nie będą mogły funkcjonować oddzielnie.

W Słowie Bożym czytamy: „Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć twym nogom, nie zdrzemnie się Ten, co cię strzeże. Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który jest stróżem Izraela. Pan twoim stróżem, Pan twoim cieniem przy twym prawym boku”. (Psalm 121,2—5)

Bóg jest jak twój cień: nie można Go przesunąć ani oddzielić od ciebie. Kiedy wstajesz, On jest z tobą. Kiedy się kładziesz, On jest przy tobie. Kiedy z kimś rozmawiasz, On nadal tam jest… (zobacz Psalm 139)
Wszędzie, dokąd idziesz, Pan idzie za tobą. On jest twoim opiekunem. Ten dobry i życzliwy Bóg, czuwający nad każdym twoim krokiem, otacza cię Swoją obecnością… Nigdy nie jesteś sam. Zachęcam cię, byś teraz poświęcił kilka minut na rozmowę z Bogiem, by Mu podziękować i oddać chwałę swoimi słowami.
W ten sposób również inni będą podniesieni, wzmocnieni i razem z tobą będą chwalili Boże imię.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...