Bóg jest twoim największym sojusznikiem!

12 maja 2021

Niezależnie od tego, z czym zmagasz się obecnie czy będziesz zmagał w przyszłości, Bóg jest twoim najlepszym sojusznikiem!
Biblia zapewnia o tym w Psalmie 144,2 : „Mój łaskawca i moja twierdza, mój wybawca i moja warownia, moja tarcza – w Nim moje schronienie”.
Kiedy Bóg daje ci marzenie, w drodze do jego spełnienia możesz poczuć się znużony. Trudności i opóźnienia nie pomagają, a wręcz często są pożywką dla poczucia zniechęcenia.
Poskarżyłeś się kiedyś Bogu: „Panie, mam dość, poddaję się!”? Jeśli tak właśnie się czujesz, chcę żebyś wiedział, że nie jesteś sam.

Bóg jest twoją twierdzą. Twierdzą, w której możesz odpocząć z dala od napięć, które przeżywasz, gdzie możesz zdjąć swoje ciężary i odejść wypełniony Jego odwagą i siłą.
Bóg jest twoim schronieniem. Możesz przyjść do Niego, taki jaki jesteś i opowiedzieć Mu o wszystkim, co dzieje się głęboko w twoim sercu. Możesz podzielić się bólem, by mógł go ukoić, pokazać zranienia, by mógł je opatrzyć.
Bóg jest twoim wybawcą i On daje ci zwycięstwo nad twoimi prześladowcami, nad wszystkim, co cię blokuje i nie pozwala żyć w pełni.
Bóg cię wybawi. Wierzę, że On dzisiaj odniesie zwycięstwo w twojej konkretnej sytuacji. Zwróć swoje oczy na Niego – Jego cud jest już w drodze!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...