Bóg jest twoją skałą!

18 listopada 2020

„Bo On w dniu niedoli schowa mnie w swym szałasie, ukryje w zaciszu swojego namiotu, On mnie postawi na skale” (Psalm 27,5).

Są takie dni, kiedy wszystko idzie nie tak, ale Biblia mówi, że Bóg jest naszą ucieczką w dniu niedoli (zobacz: Księga Jeremiasza 17,17). Bóg schowa cię w swoim szałasie. Bóg jest twoją ostoją i źródłem siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach (Psalm 46,2).
On jest twoim schronieniem, kiedy nadejdzie sztorm.
On skryje cię w w zaciszu swojego namiotu. Bóg jest Tym, który strzeże twojego życia i twojej duszy (Psalm 121,7).
„On Bogiem moim, opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą. On mym schronieniem i moim wybawcą, On mnie chroni przed gwałtem” (2 Księga Samuela 22,3).
„Pan moją skałą, twierdzą i ratunkiem, On moim Bogiem, opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą” (Psalm 18,3).
Zaufaj Mu. Pan nie pozwoli, byś upadł.

Módl się ze mną: „Panie, kiedy jestem w potrzebie, Ty zapewniasz mi bezpieczeństwo. Kiedy tego potrzebuję, Ty mnie osłaniasz. Podnosisz mnie i stawiasz na skale. Ty jesteś moją fortecą! Dziękuję, że nigdy nie pozwolisz mi upaść. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...