Bóg jest twoją skałą!

19 września 2017

Dzisiaj wracamy do Psalmu 27. "Bo On w dniu niedoli schowa mnie w swym szałasie, ukryje w zaciszu swojego namiotu, on mnie postawi na skale". (Psalm 27,5)  

Są takie dni kiedy wszystko idzie nie tak. Ale Biblia mówi, że Bóg jest naszą ucieczką w dniu niedoli (Jeremiasz 17,17)

Bóg schowa cię w swoim szałasie. Bóg jest naszą ostoją i źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. (Psalm 46,1)

On jest twoim schronieniem kiedy nadejdzie sztorm!

On skryje cie w w zaciszu swojego namiotu. Bóg jest Tym, który strzeże twojego życia i twojej duszy. (Psalm 121,7)

"On Bogiem moim, opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą. On mym schronieniem i moim wybawcą, on mnie chroni przed gwałtem”. (2 Samuela 22,3)  

Zauważyłeś w jaki sposób ten werset się rozwija?
Bezpieczeństwo w jego szałasie
Ukrycie w Jego namiocie
Postawienie na skale
"Pan moją skałą, twierdzą i ratunkiem, On moim Bogiem opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą." (Psalm 18,3)  

Zaufaj Mu! Pan nie pozwoli byś upadł. Módl się ze mną: "Panie, kiedy jestem w potrzebie, Ty zapewniasz mi bezpieczeństwo. Kiedy tego potrzebuję, Ty mnie osłaniasz. Podnosisz mnie i stawiasz mnie na skale. Ty jesteś moją fortecą!  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...