Bóg jest wierny swoim obietnicom

9 lutego 2019

Komu możesz zaufać? Gdybyś, na przykład, potrzebował kogoś do przypilnowania swojego dziecka, jakimi kryteriami byś się kierował, szukając właściwej osoby? By komuś zaufać, powinieneś mieć pewność co do integralności tej osoby - czy to jest ktoś, kto wywiązuje się ze swoich zobowiązań? Czy dotrzymuje danego słowa? Czy nie zostawi cię na lodzie? Bóg jest wierny. Wielokrotnie w Biblii widzimy, że On dotrzymuje obietnic! Pozwólmy, by prawda tych słów dogłębnie nas wypełniła:
Izajasz 55,11: „Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem”.
Jeremiasz 1,12: „Wtedy Pan rzekł do mnie: Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem aby je wypełnić”.
Jozue 21,24: „Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie”.

Rozumiesz? Cokolwiek Bóg powiedział, a Jego Słowo jest wiarygodne, to się spełni. Możesz polegać na Jego Słowie. Już się wypełniło i jeszcze się wypełni! Podziękujmy razem Bogu: „Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, które nie wraca do Ciebie próżno ale wykonuje to, czego pragniesz i spełnia pomyślnie z czym je wysłałeś. Wierzę w twoje obietnice. Ufam Twojej wierności. Ty zrealizujesz wszystko, co powiedziałeś! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję że żyjesz!

Powrót do archiwum...