Bóg jest z tobą!

26 maja 2018

Jednym z imion Jezusa jest Emmanuel, co oznacza "Bóg z nami", - Mateusz 1,23 Jakie wspaniałe imię!  

To imię wyraża wszystko: Bóg jest z nami, bez żadnej wątpliwości!
Kiedy wszystko idzie dobrze: Bóg jest z tobą.
Kiedy sprawy się komplikują: Bóg jest z tobą.
Kiedy czujesz się kochany i akceptowany: Bóg jest z tobą.
Kiedy czujesz się samotny: Bóg jest z tobą.
Kiedy myślisz, że zostałeś sam ze swoim cierpieniem: tak naprawdę, Bóg jest z tobą.  

On po prostu nie może inaczej... to jest Jego tożsamość. To jest to co Go określa. Nawet gdyby już nie chciał być z tobą (co jest niemożliwe), nie mógłby, ponieważ to leży w Jego naturze. Jezus jest z tobą, w każdej sekundzie każdej minuty, każdej godziny, każdego dnia!
Jego obecność cię otacza i podtrzymuje... Bóg jest z tobą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...