Bóg kocha cię nieskończenie!

19 listopada 2019

Wczoraj Bóg przypomniał ci o swojej miłości.Czy da się zmierzyć tę miłość? Chciałbym ci dzisiaj pokazać jej rozmiar. Ten, który jest alfą i omegą, pierwszym i ostatnim, kocha cię nieskończoną miłością, która nigdy się nie zmieni. Inaczej mówiąc: wieczną miłością. To cudowny i nadzwyczajny dar! To oznacza również, że nic i nikt nie może odebrać ci Jego miłości, o czym zapewnia nas apostoł Paweł: „Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, naszym Panu” (List do Rzymian 8,38-39) .
Jego miłość do ciebie nie ma końca:
- On kocha cię pomimo twoich błędów i porażek;
- On stale jest przy twoim boku, On cię nigdy nie opuści. Wytrwaj! (2 List do Tymoteusza 2,12);
- On pozostaje wierny, nawet kiedy inni cię zawiodą;
- On przyciąga cię swoją dobrocią i pozostaje wierny, kiedy szczerze do Niego przychodzisz (Księga Jeremiasza 31,3).

Jego plan jest doskonały, ponieważ cię kocha:
- On widzi dalej i wyżej niż sięgają twoje najbardziej dalekosiężne plany;
- Jego drogi są wyższe od twoich;
- On zrealizuje swój plan w twoim życiu, jeśli pozytywnie odpowiesz na Jego miłość (Księga Izajasza 25,1);
- zostałeś stworzony do dobrego dzieła przygotowanego przez samego Boga (List do Efezjan 2,10).

Kiedy tylko pojawia się strach czy zniechęcenie, pomyśl o Bożej nieskończonej miłości. Bóg jest przepełniony miłością do ciebie. Tak jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla ciebie (Psalm 103,11). Zaufaj i pozwól Mu napełnić cię swoją miłością.
Wypowiedz te słowa z wiarą: „Ojcze, w imieniu Jezusa, jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, naszym Panu”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...