Bóg ma dla ciebie najlepszy plan!

6 stycznia 2020

Chciałbym, abyś dzisiaj na chwilę zatrzymał się na słowie „wiem” z Księgi Jeremiasza 29,11: „Ja wiem, jakie wiążę z wami plany – oświadcza Pan. – To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę wam dać szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei”. Bóg zna twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.  

Odnośnie twojej przeszłości: niezależnie, co przeżyłeś, Bóg chce cię pocieszyć i odnowić. On wie o tobie wszystko: Bóg jest Tym, który waży serca, który bada myśli. On wie, co cię smuci i co cię boli. Posłuchaj, co mówi o twojej przeszłości: „Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło – i nastało nowe” (2 List do Koryntian 5,17). Bóg zachęca cię, byś szedł do przodu!  

Odnośnie dnia dzisiejszego: Bóg również doskonale go zna, o czym pisze psalmista: „Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek, jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, i kładziesz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął” (Psalm 139,1-6). Kiedy tylko zaczniesz się martwić, powiedz: „Boże, Ty wiesz o wszystkim”. Bóg zna każdą sytuację, przez którą przechodzisz. On widzi twoje zmagania. On słyszy twoje pytania. On rozumie twoje niepokoje.  

Odnośnie twojej przyszłości: On zna wszystkie plany, jakie ma dla ciebie. Przygotował je zanim jeszcze się urodziłeś. Tak, możesz być pewny tego, że Bóg zna cię osobiście i doskonale, i że cię kocha... Jesteś unikalny, a Jego plan dla twojego życia jest najlepszy. Jeśli twoja przeszłość czy teraźniejszość przysłania ci przyszłość, pamiętaj, że Bóg ją zna! Życzę ci pięknego dnia w Jego obecności.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...