Bóg nastawia ucha…

15 lutego 2022

Co robisz, kiedy przytłacza cię smutek? Co robisz, kiedy terroryści próbują zasiać strach w narodzie? Albo kiedy wszystko wokół wydaje się być niezrozumiałe i przerażające? Niektóre sytuacje są całkowicie poza naszą kontrolą, a wtedy czujemy jak zalewa nas strach i pytania….
Wtedy możemy zrobić tylko jedno – wezwać Bożego imienia. Zatem wołaj do Niego, szukaj Go. Bóg nie jest nieczuły na sytuacje, które wydają się być beznadziejne. Wręcz przeciwnie! Jego uszy są otwarte, by słuchać i działać w sprawach swoich dzieci.

W Biblii czytamy: „I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię”. (2 Kronik 7,14)
O tak, Bóg zwraca swoje ucho ku tobie, słucha cię i interweniuje w twoim imieniu! Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany przez Boga. Ukórz się pod mocną ręką Boga, przyznaj się do swoich ograniczeń, ale też uznaj Jego wszechmoc! Jeśli ktoś może ci pomoc, to zdecydowanie On!

Bóg ze swojego miejsca w niebie słyszy cię, przebacza i uzdrawia… ciebie, twoich bliskich, twój kraj. Kiedy przychodzi taki trudny czas, szukaj Boga. Doświadcz jeszcze dzisiaj Jego obecności i pokornie zwróć się do Niego. On uważnie cię wysłucha!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...