Bóg nie zostawi cię leżącego na ziemi!

2 lutego 2022

„Kiedy pomyślałem: chwieje się noga moja – Twoja łaska, Panie, wsparła mnie. Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego” (Ps 94,18—19) .
„Zachwiała się moja noga” – życie chrześcijanina jest drogą i czasem możemy się potykać, a nawet upaść.
W jakiej dziedzinie najczęściej upadasz?
- objadania się?
- plotkowania?
- wydawania zbyt dużo pieniędzy?
- złości?
- nieczystości seksualnej?
- innych uzależnień?

Oddaj to Bogu i pozwól Mu, by cię przemieniał, wzmacniał i podnosił.
Niezależnie czy jesteś młodym w wierze, czy już dojrzałym duchowo, każdemu grozi ryzyko upadku. Dlatego Biblia ostrzega: „Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł” (1 Kor 10,12) . Bóg nie jest zaskoczony naszymi upadkami, On już wcześniej przygotował plan, by nas z nich podnieść. Pewnie znowu upadniemy, ale jeśli będziemy się Go trzymać, Bóg nie pozostawi nas leżących na ziemi. Brylant, który wpadnie do błota, nie traci swojej wartości. „Wybawi cię z sześciu utrapień i w siódmym też zabezpieczy” (Hi 5,19) . Tak, Bóg chce cię podnieść i dać ci radość i siłę, by iść naprzód.
Nie mów więcej: „zachwiała się moja noga”, „zaraz upadnę”… Zamiast tego powiedz: „Chociaż padnie u boku mego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy mojej, mnie to jednak nie dotknie” (Ps 91,7)
Niech towarzyszy ci dzisiaj Boża łaska!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...