Bóg obróci zło w dobro!

12 września 2017

Pamiętasz Józefa? Jego bracia drwili z niego przezywając go 'marzycielem". Kiedy tylko nadarzyła się okazja chcieli go nawet zabić! Bóg chciał jednak użyć Józefa by uratował swoich braci i całą rodzinę!  

"Józef" oznacza "Niech Jahwe przymnoży". Kiedy Bóg przymnaża nam myśli, pomysłów, wizji, marzeń czy wyzwań, może to być trudne do zrozumienia dla naszych najbliższych. Ich brak zrozumienia może nas głęboko ranić, a wtedy będziemy musieli znaleźć sposób by sobie z tym poradzić. Czasami, nie tylko, że nie będziemy zrozumiani, ale możemy zostać odrzuceni. Józef został odrzucony, wrzucony do studni, i sprzedany przez braci jako niewolnik. Później znalazł się w więzieniu na całe lata, zapomniany przez wszystkich. Ale Bóg nie zapomniał o nim. Bo to był Boży plan by przez Józefa uratować wielu ludzi. Józef musiał przejść przez tych wiele prób po to by zrealizować plan o wiele większy niż jego własny, a ostatecznie ocalić życie swoich braci!  

Tym niemniej odrzucenie jest bolesne! W żadnym wypadku nie jest łatwe. Doświadczyłem tego jako młody pastor, a Top Chretien ledwo zaczynało raczkować. Niezrozumienie i odrzucenie przez niektórych braci i kolegów pastorów było dla mnie czasem bardzo trudne. Jednak dzięki tym doświadczeniom nauczyłem się wiele na temat przebaczenia i wytrwałości!  

Czy doświadczyłeś kiedyś odrzucenia lub braku zrozumienia przez innych? Co wtedy zrobiłeś? To ważne by rozumieć, że to może być częścią Bożego planu dla twojego życia. On chce użyć ciebie by osiągnąć wspaniałe rzeczy, rzeczy znacznie ciebie przewyższające, by poprzez ciebie, nawet ci którzy cię odrzucili mogli być błogosławieni i uratowani! W ten sposób możesz stać się prawdziwym cudem dla innych!  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...