Bóg oświetla twoją drogę!

21 kwietnia 2021

Prędzej czy później każdy znajdzie się na jakimś rozdrożu. To może być na przykład szansa rozwoju zawodowego, okazja nawiązania romantycznej relacji, czy jeszcze coś innego. Kiedy przychodzi taki moment, często paraliżuje nas lęk przed podjęciem złej decyzji, jednak Boże Słowo daje nam niezwykłą, pewną podstawę. Oto, co mówi: „Tak, Ty, Panie, jesteś moją pochodnią!” (2 Księga Samuela 22,29).

Bóg zna przyszłość lepiej niż ktokolwiek inny! On zna przyszłość, którą budujesz na podstawie swoich wyborów. To dlatego tak ważne jest, by się Go radzić, modlić się i szczerze szukać Jego woli. Nie według własnych pragnień czy skłonności, ale zgodnie z tym, co On uważa dla ciebie za najlepsze.

W środku najciemniejszej nocy Bóg rozświetla twoją drogę i prowadzi cię.
On pokieruje cię drogą, którą powinieneś pójść, tą, którą dla ciebie wybrał. Bóg, który cię kocha i zna cię lepiej niż ktokolwiek inny, będzie prowadził cię przez swoje Słowo i przez Ducha Świętego. Wyrusz z Nim z wiarą, podejmij najlepszą decyzję i idź drogą Jego woli dla twojego życia!

Słowo Twe jest pochodnią nogom mym i światłością ścieżce mej”. Niech słowa tej pieśni będą dzisiaj dla ciebie zachętą. Bóg rozjaśnia twoją drogę i kieruje twoimi krokami.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...