Bóg patrzy na ciebie z uwagą….

22 września 2017

"Idź - zachęciło mnie serce - szukaj Jego oblicza! Twojego oblicza szukam zatem Panie, nie odmawiaj mi proszę spotkania ze sobą. Nie odrzucaj w gniewie sługi swego ..." (Psalm 27,8-9) Twoje serce pragnie mówić. Twoja dusza jest spragniona spotkania z Bogiem.  

Biblia mówi, "Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga."
A Jego usta ...czy to nie jest część Jego oblicza?
Jego oblicze to Jego obecność.
Jego oblicze to Jego dobroć i łagodny głos.
Jego oblicze to Jego czujne oko.
Jego oblicze to Jego uważne ucho.
 

Podobnie jak matka pełna miłości czuwa nad kołyską swojego dziecka, Bóg czuwa nad tobą z czułym uśmiechem. On mówi do ciebie, pociesza kiedy tego potrzebujesz i przenika swoim ożywczym tchnieniem byś na nowo mógł być pełny życia (Księga Rodzaju 2,7)  

Szukaj Jego twarzy. On się nie odwróci od ciebie. Modlę się by Jego pełna troski obecność otaczała i objęła cię właśnie teraz i byś mógł odczuć całą miłość jaką ma dla ciebie.  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...