Bóg pokaże ci drogę, którą masz iść

27 września 2017

"Naucz mnie proszę swojej drogi, Panie, i z powodu moich wrogów prowadź prostą ścieżką." (Psalm 27,11) Jako dobry ojciec, Bóg pragnie cię uczyć! On chce pokazać ci drogę, którą masz iść. Poproś Go dzisiaj, "Panie! Ucz mnie swojej drogi."  

Jego droga nie zawsze jest naszą drogą. Biblia mówi, że Jego myśli nie są naszymi myślami. (Izajasz 55,8) On jest mądry, i to On zna przyszłość. Kiedyś, pochłonięty planowaniem zmiany zawodowej w moim życiu jak i zmiany miejsca zamieszkania, Bóg powiedział do mnie, "Eryk, to nie jest moja droga”. Na szczęście posłuchałem Go, bo firma, dla której miałem pracować, wkrótce potem zbankrutowała. Ponieważ Bóg jest Bogiem, ważne jest by prosić Go by uczył cię Swojej drogi!  

Jego drogi są prawe. Na Jego drodze jesteś bezpieczny ponieważ On idzie razem z tobą. Na Jego drodze, jesteś strzeżony z przodu i z tyłu, a Bóg kładzie na tobie swoją rękę. (Psalm 139,5) Jesteś na Jego drodze.  

Oczywiście, na tej drodze mogą pojawić się przeszkody, a nawet oskarżyciele (o tym powiemy więcej jutro). Ale jak mówi arabskie przysłowie, "Psy szczekają, a karawana jedzie dalej." To znaczy, że powinieneś iść drogą nie przejmując się tym co mówią oszczercy. Idź Jego drogą. Jezus cię poprowadzi. Idź stale do przodu. Bóg pokaże ci kierunek!  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...