Bóg PRAWDZIWIE jest godzien chwały!

27 sierpnia 2018

Chciałbym byśmy dzisiaj razem zastanowili się nad wspaniałym Psalmem 113: "Chwalcie, słudzy Pana, Chwalcie imię Pana! Niech to imię błogosławią odtąd aż na wieki! Od wschodu słońca aż po jego zachód niech imię Pana będzie uwielbione! Pan stoi ponad wszystkimi narodami, Jego chwała przewyższa niebiosa! Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i ziemię? On podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swego ludu. On sprawia, że niepłodna ma rodzinę, zostaje matką, która cieszy się dziećmi. Alleluja!"  

Chwal Pana. Dziękuj Mu. Uwielbiaj Jego imię od wschodu słońca aż po jego zachód. Ten Psalm jest zaproszeniem skierowanym do nas wszystkich!
- Bóg Wszechmocny, Ten, który rządzi narodami (werset 4) jest Tym samym Bogiem, który podnosi nędzarza i biedaka (werset 7)
- Bóg wszechmocny, Ten, który jest ponad wszystkim narodami, zasiada na tronie w chwałach swojego ludu!
- Pan Wszechmocny, Bóg życia, przejawia swoją życiodajną naturę, kiedy do Niego kierujesz swoje uwielbienie.  

Wierzę, że dzisiaj Pan podnosi cię i daje siły byś chwalił Jego imię! Bóg działa w twoim życiu, Jego łaska i życie spływają na ciebie. To co jest niepłodne ożywa. (werset 9) Tak! Bóg sadza cię z książętami, z książętami swojego ludu!  

Nie ma nic lepszego niż uwielbianie Pana! Ponieważ oddając Jemu chwałę, potwierdzasz, że On może wyratować cię z każdej sytuacji.  

Rozpoczynaj i kończ dzień czasem uwielbienia, skupiając swoje myśli na wspaniałym Bogu.  

To JEGO zaproszenie i TWÓJ przywilej!   Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...