Bóg się nie zmienia!

2 listopada 2017

"Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności, ani cienia odmiany." Jakub 1,17

Jestem pewien, że wiesz co to jest Big Ben. To ogromny zegar, który możemy podziwiać w Londynie. Widać go z daleka i od wielu dziesięcioleci wiernie wskazuje czas. Ludzie na całym świecie znają Big Bena... to punkt orientacyjny, charakterystyczny obiekt, miejsce spotkań. Na nasze życie składają się różne okresy życia, dnie i noce, walki i zwycięstwa, radosne i trudne chwile... Pogoda się zmienia, pory roku mijają, ale Bóg nigdy się nie zmienia. On jest, był i trwa na wieki. Jest niezmienny i wieczny.

Ty również masz punkt odniesienia, doskonałego, boskiego przewodnika. On jest...

Wszechwiedzący - On wie o tobie wszystko Psalm 139,3
Wszechmocny - On może uczynić dla ciebie wszystko Efezjan 1,19
Wszechobecny - On jest zawsze z tobą Psalm 139,8
Duch Boży jest dzisiaj z tobą. Możesz żyć w pokoju bo On jest blisko. On jest twoim doradcą i prowadzi cię na wszystkich twoich drogach.

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...