Bóg troszczy się o ciebie!

29 lipca 2018

1 rozdział Księgi Rodzaju mówi nam o Bogu.. Bogu Stwórcy Wszechświata! Współcześni naukowcy szacują, że w kosmosie istnieje 200 miliardów galaktyk – gdyby przeliczyć to przez liczbę mieszkańców, wychodzi, że na jedną osobę żyjącą na ziemi przypada 28 galaktyk! Każda zaś z tych galaktyk zawiera miliardy gwiazd. Na przykład, w naszej galaktyce, samą tylko Drogę Mleczną tworzy ponad 200 miliardów gwiazd. Samo myślenie o tym przyprawia o zawrót głowy!  

I ten sam Bóg zatroszczył się też by pokryć naszą ziemię górami, jeziorami, rzekami ... On stworzył wszystko z niczego, przez Swoje Słowo. I co więcej, On stworzył nas i wyposażył nas w pięć niezwykłych zmysłów byśmy mogli doświadczać bogactwa Jego stworzenia. Czy wiesz, że nasze kubki smakowe odnawiają się co dwa tygodnie, a nasze oczy potrafią rozróżnić do 10 milionów różnych odcieni kolorów?  

Skoro Bóg w swojej hojności ukształtował nas tak misternie i obdarował zdumiewającymi zdolnościami, dlaczego mielibyśmy wątpić w Jego zdolność zatroszczenia się o każdego z nas? Czy myślisz, że Bóg dba tylko o te miliardy gwiazd leżące miliony lat świetlnych od nas? Że nie zatroszczy się o tych, których stworzył na Swój obraz, dla których oddał swojego Syna? (Jan 3,16)  

Boże zaopatrzenie dotyczy również CIEBIE. Dlaczego? Ponieważ Bóg cię kocha. (zobacz Jan 16,27) Ponieważ On zna cie osobiście i woła cie po imieniu. (Izajasz 45,3) Ponieważ On pragnie troszczyć się o ciebie i zaspakajać twoje potrzeby! (Mateusz 6,28-34)  

Nie bój się... Wszechmocny Bóg, Stwórca wszechświata jest tutaj i On osobiście zatroszczy się o ciebie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...