Bóg się troszczy o ciebie!

24 marca 2020

„Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. Wszelką troskę swoją zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was” (1 List Piotra 5,6-7).

Każdy okres twojego życia z Bogiem ma swoją porcję łez. Łez wylanych w chwilach radości, smutku, jak i ciężkich zmagań. Każdy dzień jest wyjątkowy i przynosi nowe sytuacje, emocje i wyzwania. Niezależnie od tego, co spotka cię dzisiaj, przyjacielu, Bóg jest z tobą! A nawet więcej: On walczy o ciebie. Nawet jeśli stoisz wobec największych wyzwań życiowych, bądź pewien, że On jest obecny, jest z tobą w samym centrum wydarzeń.
Wypowiadaj z wiarą za królem Dawidem słowa: „On pokój da mej duszy, przed wrogiem ochroni, choćby miał nawet ogromną przewagę” (Księga Psalmów 55,19 NPD).
On będzie do ciebie mówił, pokaże ci drogę, poprowadzi cię. Nie upadniesz. Nie poddasz się.

Kiedy rozczarowanie zapuka do drzwi twoich myśli i twojej duszy, nie otworzysz mu, ponieważ zaufałeś wiernemu Bogu, na którego możesz liczyć. Nie ma takiego momentu, w którym On straciłby cię z oczu, zaniechałby opieki nad tobą. Bóg jest twoim Ojcem i twoim pełnoetatowym Obrońcą. On nie robi sobie przerw. Kiedy do Niego wołasz, możesz być pewny, że nie natkniesz się na automatyczną sekretarkę.
Przyjacielu, twój niebiański Ojciec kocha cię nieskończoną miłością. On troszczy się o ciebie w każdej chwili. Bóg walczy o ciebie, staje w twojej obronie w każdej chwili. On jest twoim Obrońcą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...