Bóg słucha twoich modlitw!

24 kwietnia 2021

Kiedy się modlimy, nie zawsze w 100% jesteśmy przekonani, że Bóg słyszy i że nam odpowie. A jednak, jeśli prosimy zgodnie z Jego wolą, otrzymamy to, o co prosiliśmy. Tak mówi Boże Słowo: „Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby” (1 List Jana 5,14-15).

Skoro tak, to jak możemy poznać Jego wolę? Czytając Biblię i modląc się regularnie. Bóg chce rozwijać z tobą głęboką relację. Bez wątpienia objawi ci swoją wolę, byś mógł ją wykonywać!

Skoro to takie proste, to dlaczego wydaje się czasem, że niebo nie słyszy? Oczywiście, Bóg jest Bogiem suwerennym i fakt, że nie zawsze od razu odpowiada, nie oznacza, że twoja wiadomość została tylko nagrana na pocztę głosową niebiańskiego telefonu. I nie oznacza również, że postanowił cię zignorować, bo nie interesuje Go twoja sytuacja. Czasami po prostu jeszcze nie nadszedł ten właściwy czas. Ale możesz być pewny jednego: twój Bóg jest wierny i nie zapomniał o tobie!

Jeśli chcesz, pomódl się razem ze mną: „Panie, Twoje Słowo mówi, że jeśli modlę się zgodnie z Twoją wolą, Ty mi odpowiesz! Mów do mnie, objaw mi swoje pragnienia, bym mógł żyć zgodnie z Twoim planem dla mojego życia i zrealizować w pełni to, do czego mnie powołałeś. W imieniu Jezusa, amen!”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...