Bóg stoi z tobą!

14 grudnia 2019

Jeśli odpowiedziałeś TAK na Jego wezwanie, możesz być pewny, że Bóg jest z tobą. Potwierdza to Jego Słowo: „Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?” (List do Rzymian 8,31). Jeśli Bóg postanowił stać po twojej stronie, czy ktoś odważy się być przeciwko? Bóg razem z człowiekiem zawsze będą w większości, nawet jeśli człowiek wydaje się być w pojedynkę. Przyjrzyjmy się sytuacjom, w których Bóg okazywał się być tuż obok:
- Mojżesz: był mocniejszy niż wszystkie wojska faraona, które utonęły w Morzu Czerwonym (Księga Wyjścia 14,1-31);
- Jozue: widział, jak walą się mury Jerycha i zdobył Ziemię Obiecaną (Jozue 6,1-27);
- Gedeon: pokonał najeźdźców, którzy nękali Izrael (Księga Sędziów 6,1-40);
- Debora: pokonała wszystkich watażków i kraj mógł żyć w pokoju przez 40 lat (Księga Sędziów 5,1-31);
- Dawid: pokonał olbrzyma Goliata, choć był tylko nastolatkiem (1 Księga Samuelowa 17,22-58);
- Ty już zwyciężyłeś w sytuacji, która cię przytłacza czy niepokoi.

Od dziś pamiętaj: szatan, wróg twojej duszy, jest kłamcą. On chce, byś uwierzył, że jesteś sam, a Boga nie interesują twoje problemy. On chce, byś wątpił w Bożą miłość i Bożą obecność. Co więcej, atakuje cię twoją przeszłością i dręczy poczuciem winy. Przypomnij mu, co Bóg mówi do ciebie z wielką czułością: „Jestem przy tobie, blisko, a ten, kto dotyka ciebie, dotyka źrenicy mojego oka... Nic cię nie powstrzyma; okrywam cię cieniem mojej prawicy. Pokonałeś wszystkie swoje problemy dzięki mojemu Synowi, Jezusowi, który cię ukochał tak bardzo, że oddał za ciebie swoje życie”.
Tak, jesteś jedno z Bogiem, a Bóg zawsze zwycięża przeważającą większością!
Jeśli w ciągu tego tygodnia najdzie cię zwątpienie, wyznawaj, że „ty plus Bóg, Bóg plus ty” zawsze jesteście w większości.

Niech Bóg cię błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...