Bóg uwielbia dawać!

11 września 2019

Wierzysz, że Bóg jest hojny? „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”. (Mateusz 6,33)  

On zaprojektował i ożywił wszechświat:
„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. (Księga Rodzaju 1,1)
On dał nam życie i rozwój:
„W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy…” (Dzieje Apostolskie 17,28a)
On dał nam Swojego Jedynego Syna:
„Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Jan 3,16)  

Jezus dał nam Ducha Świętego:
„Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi…” (Dzieje Apostolskie 1,8)
On dał nam Swoje Słowo:
„Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. (Ew. Jana 1,1)
On daje nam Swój pokój:
„Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję; daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się”. (Ew. Jana 14,27)
On nas zaopatruje:
„Nocą, gdy na obóz opadała rosa, razem z nią opadała też manna”. (Księga Liczb 11,9)  

Bóg jest najhojniejszym dawcą! Podobnie jak nakarmił 2,5 miliona Żydów na pustyni, tak i dzisiaj zatroszczy się o ciebie i wszystko co potrzebne będzie ci dodane, dzień po dniu. Jego manna jest przygotowana dla ciebie i dzisiaj. Możesz być pewny, że twój Bóg zaspokoi każdą twoją potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie (zob. List do Filipian 4,19).  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...